Tenniscompetitie

De Vereniging Competitie Leiders (VCL’s) zijn de vrijwilligers binnen onze tennisclub die de competitiedeelname en -organisatie leiden. Zij melden de competitieteams aan bij de KNLTB en zijn eindverantwoordelijk voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten.

Onze VCL’s zijn:

  • Albert van Duijn (06 46106087)
  • Jolanda van Duijn (06 21547325)
  • Loek Hilgersom (06 45760063)

Van oudsher is ATC een tennisclub waar zoveel mogelijk ATC’ers die belangstelling hebben om competitie te spelen die mogelijkheid ook krijgen. Dit gebeurt in goed overleg, waarbij de VCL’s het laatste woord hebben. Bij de teamindeling hanteren de VCL’s de volgende randvoorwaarden:

  • Voorafgaand aan het competitieseizoen sturen de VCL’s per mail een uitnodiging naar alle leden met de vraag wie er competitie wil spelen.
  • Je kunt je dan (vóór de aangegeven datum) individueel opgeven of een teamvoorstel doen.
  • Voor wie zich individueel opgeeft, wordt in goed overleg getracht een passend team te vinden, in de eerste plaats op grond van speelsterkte. Bij het vinden van een passend team help je de VCL’s als je een ruime beschikbaarheid vermeldt (meerdere speeldagen/-tijden). 
  • Bij een teamvoorstel wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van het opgegeven team. 
  • Een team bestaat in de regel uit 6 personen; op verzoek van de aanvoerder kan een team uit meer dan 6 personen bestaan.
  • De VCL’s bepalen de definitieve teamindelingen.
  • Indien er te veel teams op dezelfde speeldag/-avond willen spelen en er dus capaciteitsproblemen ontstaan, zullen de teams die in voorgaande jaren al op die dag of avond gespeeld hebben voorrang krijgen.

 

© Carel Jansen 2022