Verlichting

  • Het juiste gebruik van de baanverlichting is volledig de verantwoording van de leden die met kunstlicht willen spelen. Efficiënt benutten van de ingeschakelde verlichting is daarbij in verband met het energieverbruik dringend noodzakelijk. De baancommissie heeft hierin een controlerende en corrigerende taak.
  • Als leden onder 14 jaar met kunstlicht willen spelen, dient dat onder begeleiding van een ouder lid plaats te vinden.
  • De baanverlichting moet door de spelers zelf in- en uitgeschakeld worden. 
  • De verlichting kan in- en uitgeschakeld worden met de drukknoppen die in de hal van de kantine tegen de wand gemonteerd zijn.
  • Alleen wanneer er op meerdere banen gespeeld wordt, dienen de drukknoppen 1 en 2, of 1, 2 en 3 ingedrukt te worden. Wordt er maar op één baan gespeeld, dan moet dat altijd baan 1 zijn, en mag alleen drukknop 1 worden ingedrukt.
  • Bij het verlaten van de baan na het beëindigen van de partij moet de verlichting weer uitgeschakeld worden (ook weer door het indrukken van een drukknop) behalve als andere spelers zich melden om te gaan spelen op de baan die je verlaat. 


© Carel Jansen 2022