Reglementen

Voor het KNLTB-reglement, klik hier

Hieronder volgen de regels die het ATC-bestuur heeft vastgesteld.

 • Onze tennisbanen (SmashCourt) zijn gemeentelijke banen, die ATC huurt van de gemeente Zuidhorn. De tennisclub (alle leden dus) heeft de verplichting om de banen in een goede conditie te houden.
 • De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen met een niet te grof profiel.
 • Na het tennissen bent u verplicht om de banen te slepen of te vegen. Dit is van groot belang voor de kwaliteit van de banen. Sleepbezems hangen aan de hekken bij de banen.
 • Veeg het gehele baanoppervlak tot aan de hekken en tussen de banen, om mos- en plantengroei te voorkomen. Eventueel de lijnen vegen. Bij nat weer niet vegen ! Hierdoor wordt de baan dicht gesmeerd. Voor verdere onderhoudsinstructies, klik hier.
 • Fietsen svp in de rekken plaatsen.
 • Afval svp in de bakken deponeren of gewoon even meenemen.
 • Op de baan is sportkleding verplicht (geen jeans!).
 • Bij het betreden van het clubgebouw s.v.p. de voeten goed afstampen en vegen om zoveel mogelijk het inlopen van gravel te voorkomen. Het schoonmaken van het clubhuis wordt door leden gedaan. Schoonhouden dus ook!
 • Het bespelen van de banen is alleen toegestaan voor leden van ATC die in het bezit zijn van een geldige KNLTB-ledenpas. Leden die een introducé willen meenemen (in beginsel één introducé per lid) dienen de introducé vooraf bij het secretariaat aan te melden, op dit mailadres: info@aduardertennisclub.nl. Per introducé wordt per keer een vergoeding gevraagd van 5 euro (die van te voren betaald moet zijn), met een maximum van 5 keer. Als lid van ATC ben je aansprakelijk voor deze betalingen en voor het gedrag van je introducé op het tennispark.
 • Door ATC georganiseerde evenementen inclusief de tenniscompetities hebben altijd voorrang op het vrije tennissen. Houd jezelf regelmatig op de hoogte via deze website, dat voorkomt teleurstelling. Zie ook hier.
 • ATC is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van eigendommen van leden of bezoekers. 
 • Constateer je gebreken of schades aan de baan, het gebouw, of de baanverlichting, rapporteer dit svp zo gauw mogelijk aan het bestuur.
 • Wie als laatste de banen verlaat, dient te controleren of het licht in de wc’s en de hal uit is. Verder moet de toegangsdeur van het clubgebouw en tenslotte het hek zorgvuldig afgesloten worden.
 • Elk nieuw lid van 13 jaar of ouder kan op verzoek een sleutel in bruikleen krijgen (één per gezin). De sleutel blijft het eigendom van ATC. Een verzoek om een sleutel in bruikleen te krijgen, kan worden ingediend bij het bestuur, met een mail aan info@aduardertennisclub.nl. Bij verlies van de sleutel kan, tegen betaling van 7.50 euro, een nieuwe sleutel worden verkregen bij het secretariaat. Bij opzegging van het lidmaatschap dient de sleutel z.s.m. terugbezorgd te worden bij het secretariaat: Kleiweg 16, 9831PL Aduard.
 • Jeugdleden vanaf 13 jaar mogen de sleutel meekrijgen van hun ouder(s) om in beginsel bij daglicht te tennissen (de kwetsbare baanverlichting mag uitsluitend door senior-leden van ATC bediend worden!) Voorwaarden: deze jeugdleden zorgen ervoor dat na afloop van het tennissen alle ballen zijn verzameld (emmer terugzetten in halletje clubgebouw), de banen zijn geveegd (zie hieboven), het terrein netjes is achtergelaten en het toegangshek is afgesloten. Dit blijft de verwantwoordelijkheid van de ouder(s), bij wie, ingeval van herhaalde nalatigheid, de sleutel kan worden teruggevorderd door het bestuur. 
 • Jeugdleden onder de 13 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van ten minste één ouder, dan wel van jeugdleden ouder dan 12 jaar bij daglicht de banen gebruiken (zie hierboven). De ouder / het oudere jeugdlid is verantwoordelijk voor het vegen van de banen (zie hierboven) , het netjes achterlaten van het terrein en het afsluiten van het toegangshek. Ingeval van herhaalde nalatigheid kan de sleutel van de ouders worden teruggevorderd door het bestuur.    
 • Het is beslist niet toegestaan dat bevriende kinderen die géén lid van ATC zijn, zich op de banen begeven en mee tennissen met jeugdleden (voor niet-jeugdleden is er de jaarlijkse Open Dag en het Schooltennis) . Als dit toch gebeurt, kan de sleutel worden teruggevorderd door het bestuur.    
 • ATC drijft op de vrijwillige inzet van de leden, inclusief het bestuur. Van alle leden wordt verwacht dat zij, desgevraagd of op eigen initiatief en na overleg met het bestuur, werkzaamheden verrichten ten behoeve van ATC (klusjes, bardienst, collecte, lotenverkoop e.d.). Voor meer informatie, zie hier.
 • Laatste regel, de leukste...... VEEL TENNISPLEZIER!

Voor vragen of meer informatie: info@aduardertennisclub.nl

© Carel Jansen 2019