Opzeggen

  • Wil je je lidmaatschap of dat van je kind opzeggen, dan dient dat op tijd te gebeuren, dat wil zeggen: uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar. Bij opzeggingen na die datum wordt de contributie van het volgende kalenderjaar in rekening gebracht. 
  • Opzeggingen dienen altijd schriftelijk te gebeuren, met een mailbericht aan het secretariaat (info@aduardertennisclub.nl) of met een briefje dat bezorgd wordt op het secretariaatsadres (Kleiweg 16, 9831 PL Aduard). Ook de ATC-terreinsleutel (bruikleen) dient op dat adres ingeleverd te worden.


© Carel Jansen 2019