Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van ATC geldt voor een kalenderjaar. Ook als je bij ATC alleen de tennislessen volgt, ben je verplicht lid te worden van onze vereniging. 

De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ieder jaar in februari). Momenteel zijn dit de geldende bedragen:

* Contributie als senior geldt vanaf het kalenderjaar waarin het ATC-lid 18 jaar wordt. Contributie als junior geldt vanaf het kalenderjaar waarin het ATC-lid 14 jaar wordt

Wie in de loop van het kalenderjaar lid wordt, betaalt minder contributie (naar rato).

De bijdrage voor de KNLTB (landelijke tennisbond) is vrijwillig. Je kunt dan meedoen aan KNLTB-competities en KNLTB-toernooien. Het lidmaatschap van de KNLTB kost € 19 per jaar. De kosten van KNLTB-competities en KNLTB-toernooien zijn daarbij niet inbegrepen. Ook voor wie later in het jaar lid wordt, blijft de KNLTB-bijdrage € 19,00.

Niet inbegrepen bij het lidmaatschap zijn de tennislessen. Die worden voor ATC verzorgd door Stan Tennis Academie Noord. Voor informatie over deelname en tarieven: klik hier.

Let op: 

Als er thuis te weinig geld is om een kind te laten sporten, kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen helpen. Voor informatie, klik hier.

Wat biedt het lidmaatschap van ATC?

  • Een heel jaar tennissen op eigen gelegenheid na reservering van een tennisbaan (om te reserveren, klik hier; voor de handleiding, klik hier)
  • Een toegangssleutel tot het terrein en de zijkant van het clubhuis. De sleutel wordt alleen geleend aan leden van 12 jaar en ouder (maximaal één sleutel per gezin, in bruikleen gedurende het lidmaatschap, bij opzegging inleveren; bij verlies 7.50 euro betalen)
  • De mogelijkheid om met een team deel te nemen aan de regionale voor- en najaarscompetitie (KNLTB)
  • Deelname aan clubactiviteiten (tossen, interne competities, clubkampioenschappen)
  • De mogelijkheid om deel te nemen aan open toernooien van andere tennisverenigingen in de regio of elders in het land (KNLTB)
  • Desgevraagd een vrijwilligerstaak vervullen: ATC drijft helemaal op vrijwilligers: bestuur, jeugdbegeleiding, banen- en terreinonderhoud, schoonmaak en onderhoud clubhuis/kantine, bardienst, voorraadbeheer, sponsorwerving etc.  – alles wordt door de leden-vrijwilligers zelf gedaan. Wie zich als senior voor het lidmaatschap van ATC aanmeldt, wordt daarom verzocht aan te geven voor welke vrijwilligerstaak/-taken hij/zij gevraagd kan worden.          
© Carel Jansen 2022