Klussen voor de club

Als seniorlid van ATC draag je niet alleen de lusten, maar ook de 'lasten' van het lidmaatschap. Hoewel 'lasten'... Met elkaar een toernooi organiseren, zorgen dat de baan er netjes bijligt, een stukje voor de website schrijven of lekkere broodjes klaarmaken is ook heel leuk en gezellig! En alleen als iedereen iets doet, blijft  de club goed draaien.

  • Wat is er allemaal te doen? Natuurlijk heeft ATC een bestuur met een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en iemand die voor de ledenadministratie en de website zorgt. Die zitten er niet voor eeuwig, dus: als je belangstelling hebt voor een bestuursfunctie, meld je dan bij het secretariaat. 
  • Daarnaast is er bijvoorbeeld een schoonmaakcommissie, die het clubhuis spic en span houdt, en is er een baan- en onderhoudscommissie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de banen en het clubhuis. 
  • Zie verder hierna. Heb je nog vragen over een bepaalde commissie of een bepaald klusje, of wil je veranderen van klus,neem dan contact op met het secretariaat.
  • Ten slotte: er wordt op je gerekend! Kun je een keer niet, ruil jouw beurt dan met iemand anders en laat niet je clubgenoten voor jouw klusje opdraaien.
  • Heb je vragen of opmerkingen over de klussen, laat die dan weten aan het bestuur.

Uit welke klussen kun je kiezen als je je inschrijft als lid?

1 Jeugdcommissie 

Als lid van de jeugdcommissie help je mee met de organisatie van de talrijke jeugdactiviteiten zoals de toss, het schooltennis, en het bitterballentoernooi. Daarbij zorg je er ook voor dat de ouders betrokken worden en betrokken blijven. 

2 Schoonmaakcommissie

Je wordt per tweetal ingedeeld in een rooster om het clubhuis schoon te maken: meubilair, vloeren, keuken, bar, toiletten, douches, ramen & vensterbanken, doeken verschonen. Momenteel is dat ongeveer 5 keer per jaar. Hoe meer schoonmakers, hoe minder vaak je hoeft ...

3 Banencommissie

Je wordt per tweetal ingedeeld in een rooster om de banen te onderhouden - een absolute noodzaak. Hulpmiddelen zijn aanwezig. Hoe meer banenonderhouders, hoe minder vaak je hoeft ...

4 Kantinecommissie

Jullie regelen de aankoop van alles wat in de kantine wordt verkocht (in overleg met de penningmeester). Bij clubactiviteiten verzorg je hapjes en zorg je dat er steeds iemand achter de bar staat om bestellingen op te nemen, uit te delen en te noteren.

5 Kascommissie

Jaarlijks controleren van de financiële administratie door twee leden-vrijwilligers. 

6 Individuele klussen

a. Sponsors werven en contact onderhouden met de sponsors. Een sponsorbord kost 100 euro per jaar. 

b. Afvalbakken (grijs, groen) naar de weg brengen en weer binnen halen; spullen voor mileiuboer langs de weg zetten (volgens gemeentelijke afvalwijzer).

c. Kleine repararaties doen, in en om het clubhuis: zoals batterijen vervangen, electra herstellen, wc-vlotter vervangen, kapotte tierips van sponsorborden vervangen. Maandelijks alles langslopen en kijken wat er nodig is.

d. Contactpersoon zijn voor de 50+-ers en jaarlijks een of meer activiteiten voor hen organiseren (overleggen met secretariaat).

e. De jaarlijkse Grote Club Actie bij ATC organiseren: jeugdleden inzetten om loten te verkopen.

f. Jaarlijks voor een goede doelen-collecte inschrijven (met hulp van het secretariaat) waarvan de helft van de opbrengst naar de ATC gaat. Bv: Jantje Beton, of het Oranjefonds. Ook organiseer je de collecte en charter je daarbij andere ATC-leden om te collecteren.

g. De was doen. Je kijkt geregeld in het krat achter de bar of er voldoende was is voor een wasbeurt, neemt de was dan mee naar huis, wast, vouwt op en legt tot slot alles terug (kastjes onder spoelbak). Gemiddeld vijf keer per jaar is het zover.

h. De twee plantenbakken op het terras verzorgen. Geregeld water geven (ze staan half overdekt), bij warmte en droogte 2 x per week, 1-2 x per jaar plantjes die verpieterd zijn, vervangen.  © Carel Jansen 2022