Aanmelden en contributie

U kunt zich aanmelden als nieuw lid van ATC kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Daarna kunt het formulier inleveren bij het secretariaat: Kleiweg 16, 9831 PL Aduard. Vergeet u niet uw handtekening te zetten en een pasfoto bij te voegen? Voor het aanmeldingsformulier, klik hier.

Belangrijke informatie

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december. 

De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt momenteel jaarlijks:

  • senioren                          € 125,00 (1e jaar € 100,00) + € 17,00 KNLTB-bijdrage (verplicht)
  • junioren t/m 17 jaar *       €  57,50  (1e jaar € 37,50) + € 17,00 KNLTB-bijdrage (verplicht)
  • pupillen t/m 13 jaar **      €  32,50  (1e jaar € 00,00) + € 17,00 KNLTB-bijdrage (verplicht)

            * t/m 17 geldt voor het kalenderjaar waarin de junior 17 wordt.

            ** t/m 13 geldt voor het kalenderjaar waarin de pupil 13 wordt.

  • Leden die deelnemen aan de voorjaarscompetitie betalen daarvoor € 23,50.
  • Leden die deelnemen aan de najaarscompetitie betalen daarvoor € 23,50.
  • Donateurs betalen € 10,00.
  • Leden die deel uitmaken van de Club van 50 betalen daarvoor jaarlijks € 50,00.

Let op: voor leden die tennisles volgen, wordt het lesgeld apart gefactureerd door de tennisschool.

Voor vragen of meer informatie: info@aduardertennisclub.nl